IELTS Nerede Geçerlidir?

IELTS Eğitim Merkezi > Bilgilendirmeler > IELTS > IELTS Nerede Geçerlidir?

IELTS Sınavı Nerede Geçerlidir?

IELTS sınavı, kişilerin İngilizce’nin kullanıldığı ortamlarda öğrenim görmek, çalışmak vb amaçlarına yönelik İngilizce dil yeterliliğini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan İngilizce dil sınavıdır. Bu amaçları birkaç başlıkta sıralamak gerekirse;

  • Yurt içinde veya yurt dışında lisans, yüksek lisans, doktora  programlara başvurular (ülkemizdeki İngilizce Hazırlık Muafiyet)
  • Göçmenlik başvuruları
  • Dil tazminatı başvuruları
  • İş başvuruları

IELTS sınavı dünya genelinde 10.000’den fazla üniversite ve kurum tarafından tanınmaktadır. Ayrıca göçmenlik başvuru makamları ve diğer devlet kurumları tarafından da kabul edilmektedir. Üniversite ve kurumlar kendileri başvuru yaptıkları takdirde IELTS resmi listesine dahil olmaktadırlar fakat listeye dahil olmamış daha birçok kurum daha IELTS’i kabul etmektedir. Bu sebeple gerektiğinde üniversite veya kurum ile direk iletişime geçerek sormanız daha doğru olacaktır.

IELTS sınavına girdikten sonra İngilizce düzeyinizi etkin bir şekilde koruduğunuza veya geliştirmeye çalıştığınıza ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığınız takdirde kurumlar genellikle iki yıldan öncesine ait sonuçları kabul etmez. IELTS İş Ortakları iki yıldan öncesine ait sınav sonuçlarının geçerliliğini onaylayamaz.

IELTS Modülleri

IELTS’in Academic ve General Training olmak üzere iki modülü vardır. Hangisinin gerektiği sınavı ne için almak istediğinize bağlıdır. Sınava kaydolmadan önce sizin için hangi IELTS’in uygun olduğundan emin olunuz.

IELTS Academic, herhangi bir ülkede eğitim amacı ile yapılacak başvurularda,  IELTS General Training ise, göçmenlik, iş başvurusu, dil tazminatı gibi amaçlara yönelik başvurularda gereken modüldür.

Hangi IELTS sınavına gireceğiniz konusunda emin olamıyorsanız bize sorabilirsiniz.  

IELTS Academic ve IELTS General Training arasındaki fark nedir?

IELTS Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşur.

Dinleme ve Konuşma bölümleri Academic ve General Training modüllerinde aynıdır.

Okuma bölümünde General Training’de metinler reklamlar, ilanlar gibi günlük yaşam ortamlardan  alınırken Academic’de kitaplardan, dergilerden veya süreli yayınlar gibi alanlardan alınır.

Yazma bölümünde her iki modül için de 2’şer adet başlık bulunur. General Training’de bir mektup (150 kelime) ve kısa bir metin (250 kelime) yazmanız beklenirken Academic’de bir tablo veya grafiği tanımlamanız (150 kelime) ve daha resmi bir dil ile kısa bir metin (250 kelime) yazmanız beklenmektedir.

IELTS Sınav Uygulama Seçenekleri

IELTS Bilgisayar veya Kağıt-Kalem

Birkaç yıl öncesine kadar sadece kağıt-kalem ile uygulanan IELTS son 3 yıldır adaylara bilgisayarda da uygulanmaktadır.

Her iki uygulama modelinde de sınav içeriği birebir aynıdır. Bilgisayarda yapılan uygulamada Dinleme, Okuma ve Yazma bölümleri bilgisayarda, Konuşma bölümü ise kağıt-kalem uygulamada olduğu gibi yine birebir ve yüz yüze uygulanır.

Uygulama modellerinin birbirine göre avanyajı veya dezavantajı tamamen adayın kişisel yaklaşımına bağlıdır. Bazı adaylar klavyede yazmayı daha kolay buluyorken bir başka grup özellikle sınav ortamında kağıt kalemin çok daha uygun olduğunu düşünmektedir.

İki uygulama modelinin en önemli farkları sınav tarih çeşitliği ve sonuçlarının açıklanma süreleridir. Bilgisayarlı IELTS’de haftanın her günü sınav opsiyonu vardır ve sonuçlar 5-7 gün içerisinde açıklanır. Kağıt-kalem ile yapılan IELTS ise ayda dört defa uygulanır ve sonuçlar 13. gün açıklanır.