IELTS Sınavının Yapısı

IELTS Eğitim Merkezi > Bilgilendirmeler > IELTS > IELTS Sınavının Yapısı


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IELTS sınavı, Listening, Reading, Writing, Speaking bölümlerinden oluşur ve yaklaşık olarak 3 saat sürer.

Listening, Reading ve Writing sınavları arka arkaya, aynı gün içinde ve ara verilmeden yapılır. Speaking sınavı ise yazılı sınavınızdan 1-2 gün önce ya da sonra ya da aynı gün içinde yapılır.

Academic ve General Training ayrımı, Reading ve Writing bölümleri için geçerlidir.

Listening (Dinleme)

30 – 40 dakika süren Listening sınavı, 4 bölüm ve 40 sorudan oluşur. Listening sınavına başlamadan önce adaylara soruları incelemeleri için kısa bir süre tanınır.

1. Bölüm: Listening sınavının ilk bölümünde iki kişinin günlük konuşmasına yer verilir.
2. Bölüm: İkinci bölümde sosyal bir konuyla ilgili (haber, tanıtım vb.) bir monolog dinletilir.
3. Bölüm: Kişi sayısı dörde çıkabilen bu bölümde dinleme bir eğitim kurumunda gerçekleşmektedir.
4. Bölüm: Önceki bölümlere göre biraz daha hızlanabilen bu son bölümde ise yine bir konuşma yer alacaktır.

IELTS sınavında adaylar, dinleme parçalarını sadece bir defa dinleme hakkına sahiptirler. Listening sınavında İngilizce’nin farklı aksanları kullanılabilir. Sınav boyunca kitapçık üzerine işaretlenen cevapların cevap kağıdına aktarımı için adaylara, sınav sonunda 10 dakika süre tanınır.

Reading (Okuma)

Academic ya da General sınav formatı ile verilen Reading bölümü için genel olarak bilgiler aşağıdaki gibidir;

Reading (Okuma) – Academic (AC)

  • Reading sınavı 3 bölümden oluşur ve 60 dakika sürer.
  • Cevaplamanız gereken 40 soru vardır.

Gazete, dergi ve kitaplar için hazırlanmış ve alınmış akademik düzeyde metin ve makaleler okumanız gerekmektedir. Bu metinler lise, lisans ve lisansüstü programa başvuracak olan her aday için uygun seviyededir.
Metinlerin içerdiği konu hakkında bilgi sahibi olmamanız size bir dezavantaj sağlamaz. Metinlerde grafikler, diyagramlar ve çizimler de yer alabilir. Ayrıca teknik terimler için açıklayıcı kısımlar vardır.

Reading (Okuma) – General Training (GT)

  • Academik sınav gibi General Training de 3 bölümden oluşur.
  • 40 sorudan oluşur ve yine 60 dakika sürer.
  • Sınav boyunca çeşitli kaynaklardan alınmış gerçek metinleri okursunuz.
  • Academic sınavın tersine metinler, günlük yaşamdan, iş hayatından konular içeren daha yaygın kelimelerle yazılmıştır.

Writing (Yazma) 

Academic ve General olmak üzere 2 ayrı formatta uygulanan Writing sınavında hangi format sizin için gerekli kontrol etmenizi öneririz.

Writing (Yazma) – Academic (AC)

Writing sınavı 2 bölümden oluşur ve 60 dakika sürer. Konular lise ve üniversite için IELTS Sertifikası’na ihtiyacı olan tüm adaylara uygun düzeydedir. Sınavda resmi bir dil kullanmanız gerekir.

1. Bölüm (Task 1): Bu bölümde bir grafik, diyagram, tablo veya çizelge verilir ve bunun hakkında bir metin yazmanız istenir. Sizden, verilen şemadaki bilgileri özetlemeniz, karşılaştırmanız ve bunları raporlamanız beklenir. En az 150 kelime yazmanız gerekecektir. Genellikle 20 – 25 dakika ayırarak yazmanızı öneririz.

2. Bölüm (Task 2): Bu bölümde ise belirli bir konu hakkında görüşlerinizi kompozisyon şeklinde yazmanız gerekir. Makale yazma tekniklerine uymanız ve yine akademik bir dil kullanmazın size puan kazandıracak önemli noktalardır. Bu bölümde en az 250 sözcük yazmanız gerekecektir. Genellikle 35-40 dakika içinde yazmanızı öneririz.

Writing (Yazma) – General Training (GT)

General Training için olan Writing sınavı da 2 bölümden oluşur ve 60 dakika sürer. Size verilen konular günlük hayattan seçilir. Kullanacağınız dilin resmi olması gerekli değildir.

1. Bölüm (Task 1): Bu bölümde bir kurum veya kişiden bilgi isteyen, o mevkiye şikayet ve öneri sunan bir mektup yazmanız istenecektir.

2. Bölüm (Task 2): Bu bölümde size verilmiş olan konu ile ilgili bir kompozisyon yazmanız gerekmektedir. Akademik kelimelerin gerekmediği GT sınavında kompozisyonunuzu, destekleyen örnekler ve onu verilerle güçlendirmeniz size avantaj sağlayacaktır.

Academic sınavda olduğu gibi burada da yazacağınız ilk metin en az 150 kelime, ikinci metin ise en az 250 kelimeden oluşmalıdır.

Speaking (Konuşma)

11-14 dakika arası süren Speaking sınavı, 3 bölümden oluşur ve examiner ile sohbet şeklinde gerçekleşir ayrıca tüm konuşma kayıt altına alınır.

1.Bölüm: İlk bölümde examiner kendini tanıtır ve sizden de kendiniz hakkında konuşmanızı talep eder. Günlük hayatınız hakkında (aileniz, iş hayatınız, okulunuz) sorular sorarak sizden bilgi vermenizi ister.

2.Bölüm: Examiner size belirli bir konu ve konuşmanızda faydalanabileceğiniz konuları içeren bir kart verir. Konuşmanızı hazırlamanız ve isterseniz kısa notlar alabilmeniz için 1 dakika süreniz vardır. Verilen bu 1 dakika sonunda hazırladığınız konu üzerine 2-3 dakika konuşmanız gerekmektedir.

3.Bölüm: Examiner size bir önceki bölüm hakkında sorular sorarak sizinle görüş alışverişi yapar; konuşmanızı genişletip tamamlamanız beklenir.