IELTS Bölümleri

IELTS Eğitim Merkezi > Blog > Genel > IELTS Bölümleri

IELTS Bölümler

IELTS Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olmak üzere dört bölümden oluşur ve 2 saat 45 dakika sürer.

DİNLEME (30 dakika)

*Academic ve General Training modüllerinde içerik aynıdır

Anadili İngilizce olan konuşmacılara ait farklı aksanlardaki dört ses kaydını dinleyerek 40 soruyu 30 dakika içerisinde cevaplamanız beklenir. Her bölüm sadece bir sefer dinlenir ve yanıtlarınızı yanıt kağıdına geçirmeniz için elkstra 10 dakika süreniz vardır.

  1. Kayıt: İki kişi arasında geçen günlük konularla ilgili bir diyalog.
  2. Kayıt: Günlük konuları içeren bir monolog (Örneğin yerel bir mekan ile ilgili konuşma)
  3. Kayıt: En fazla dört kişi arasında geçen öğrenim veya eğitimle ilintili bir konuşma (Örneğin üniversite öğrencileri arasında geçen ödev üzerine bir konuşma)
  4. Kayıt: Akademic bir konuyla ilgili bir monolog (Örneğin bir üniversite dersi)

OKUMA (60 dakika)

*Academic ve General Training modüllerinde içerik kısmen farklıdır

Çeşitli okuma becerilerini sınamak üzere tasarlanmış 40 soruyu 60 dakika içerisinde cevaplamanız beklenir. Bu beceriler arasında hızlı okuma, ana fikirleri edinmek için okuma, ayrıntıları görmek için okuma, yazarların görüşlerini anlama amacı ile okumayı sayabiliriz. Metinler;

Akademic için kitap, süreli yayın, dergi ve gazete gibi kaynaklardan
General Training için gazete, ilan, reklam, şirket el kitabı gibi kaynaklardan alınmıştır.

YAZMA (60 dakika)

*Academic ve General Training modüllerinde içerik kısmen farklıdır

Bu bölüm her iki modülde de 2’şer Task’den oluşur. Toplam 60 dakika içerisinde tamamlamanız beklenir.

Academic;

  1. Task (150 kelime) – Adaydan verilen grafik, tablo, çizelge veya şemada yer alan bilgileri kendi ifadeleri ile tanımlamaları, özetlemeleri veya açıklamaları istenir. Bu bir sürecin aşamaları veya bir düzeneğin nasıl çalıştığı ile ilgili olabilir.
  2. Task (250 kelime) – Adaydan bir argüman ya da sorun ile ilgili bir kompozisyon yazması istenir.

İki Task için de verilen yanıtlar resmi bir dille yazılmalıdır.

General Training;

  1. Task (150 kelime) – Adaya bir durum verilir ve durumu açıklayan bir mektup yazması beklenir. Mektubun dili kişisel, yarı resmi veya resmi olabilir.
  2. Task (250 kelime) – Adaydan bir bakış açısı veya soruna yanıt niteliğinde bir kompozisyon yazması istenir. Kompozisyonun dili belirli ölçüde kişisel olabilir.

KONUŞMA (11-14 dakika)

*Academic ve General Training modüllerinde içerik aynıdır

Yaklaşık 11-14 dakika sürer. Kısa sorular içeren, Examiner ile birebir  ve yüz yüze görüşme şeklinde yapılır. Adayın konuşma İngilizcesini kullanım becerisi değerlendirilir.

IELTS konuşma sınavı 3 bölümden oluşur.

1. Bölüm

Examiner adaya kendisini tanıtır ve adaydan kendisini tanıtmasını ister. Daha sonra adayla ilgili (ev, aile, iş, çalışma hayatı, ilgi alanları) birtakım sorular sorar. Bu bölüm yaklaşık 4-5 dakika sürer.

2. Bölüm

Adaydan verilen konu ile ilgili 2 dakika boyunca konuşması istenir. Bu konuşmaya hazırlanmak için 1 dakika süre verilir. Daha sonra Examiner bu bölümü bitirmek için konuyla ilgili birkaç soru sorar.

3. Bölüm

Examiner adaya bir önceki bölüm ile bağlantılı daha soyut fikirleri ve sorunları tartışma fırsatı sağlayacak sorular sorar.Bu bölüm yaklaşık 4 ya da 5 dakika sürer.

IELTS’i diğer sınavlardan ayıran en önemli farklardan birisidir çünkü yüz yüze yapılan görüşme, bilgisayara/kayıt cihazına yapılan bir uygulamaya göre adayın çok daha rahat ve özgüvenli hissetmesini sağlar.