YÖKDİL - YDS – IELTS Sınav Yapısı Farkı

IELTS Eğitim Merkezi > Blog > Genel > YÖKDİL – YDS – IELTS Sınav Yapısı Farkı

YÖKDİL Sınavı

Ocak 2017 tarihinde duyurulan YÖKDİL – Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YDS ve IELTS sınavından ayıran en temel özelliği fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanına ayrı ayrı odaklanmasıdır. İçeriğini Ankara Üniversitesinin oluşturduğu ve uygulayıcısının Anadolu Üniversitesinin olduğu sınavın geçerliliği YDS ile eş değerde olacaktır.
2017 yılı içerisinde sadece 2 kere uygulanacak sınavın ilki Mart ayında 30 ilde Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanacaktır.

YÖKDİL Sınavının Yapısı;

  • Çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 soru,
  • 180 dakika

YÖKDİL Sınavının Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı değerlendirmesi;
Doğru Sayısı / Soru Sayısı x 100 olarak hesaplanacaktır.
Örnek: 60 sorusu doğru olan bir aday hesaplamasını: 60/80 x 100 =75 olacaktır.

IELTS ile YÖKDİL Arasında Farklılıklar

  • YÖKDİL sınavı çoktan seçmeli iken IELTS adayın dinleme okuma ve yazma yeteneğini ayrı ayrı uygulayan bir sınavdır,
  • YÖKDİL 80 sorudan oluşur, IELTS sınavı 4 bölümden; dinleme -40 soru, okuma-40 soru, yazma -2 bölüm ve konuşma-3 bölüm olmak üzere uygulanır,
  • YÖKDİL 180 dakika sürerken IELTS sınavı ise 185 Dakika sürmektedir,
  • YÖKDİL Sınav sonucu 2 haftada içerisinde açıklanır ve IELTS sınavı da yine 2 hafta sonunda açıklanır,
  • YÖKDİL sınavında şuanda konuşma ve dinleme bölümü yokken (daha sonra eklenebilir) IELTS sınavı konuşma dinleme, okuma ve yazma üzerine ayrı ayrı uygulanır ve değerlendirilir,
  • YÖKDİL geçerliliği Türkiye, IELTS geçerliliği uluslararasıdır.

Daha fazla bilgi için danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.